วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

ชวนชม หรือ กุหลาบทะเลทราย หรือ Adenuim Obesum

ชวนชมได้รับสมญาว่า Desert Rose หรือ “กุหลาบทะเลทรายเพราะเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแห้งแล้ง ชวนชมถูกจัดอยู่ในสกุล Adenium obesum มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา การปลูกและดูแลรักษาชวนชม
- ดินที่เหมาะในการปลูกชวนชมคือดินโปร่งร่วนซุย มีการระบายน้ำได้ดีคล้ายดินทรายผู้ปลูกชวนชมส่วนใหญ่จึงนิยมเติมวัสดุปรุงดินต่างๆ เพิ่มลงไปในดินเพื่อให้มีความร่วนซุย เช่น ใบก้ามปู กาบมะพร้าวสับ เปลือกถั่วลิสง แกลบดิบ และทรายหยาบ ผสมป๋ยคอกขี้วัว
- การให้น้ำ ชวนชมเป็นพืชที่มีลำต้นอุ้มน้ำไว้ค่อนข้างมาก เพราะชวนชมจะสมน้ำและอาหารไว้ที่โขด จึงทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี หากชวนชมอยู่ในสภาพที่แฉะเกินไปหรือมีน้ำขังจะทำให้มีอาการเหี่ยวเฉา ใบเหลืองและร่วง หัวเน่าได้ง่าย ชวนชมเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งและฟื้นตัวได้ง่าย เช่น ถ้างดน้ำประมาณ 1 สัปดาห์ ลักษณะต้นจะนิ่ม เมื่อได้รับน้ำและปุ๋ยอีกครั้งชวนชมจะแตกใบขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าขาดน้ำนานเกินไปใบจะเหี่ยวหรือไหม้ตามขอบใบ ดอกจะเหี่ยวและร่วงเร็ว ชวนชมต้นที่ยังอ่อนต้องให้น้ำแต่น้อย ถ้าต้นอ่อนได้น้ำมากจะทำให้เน่าได้ง่าย การให้น้ำพอดีจะทำให้ต้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นชวนชมต้นใหญ่ควรให้น้ำวันละครั้ง สำหรับช่วงฤดูฝนอาจเว้นการรดน้ำบ้างตามความเหมาะสม น้ำที่ใช้รดควรเป็นน้ำที่สะอาดและไม่ควรรดน้ำให้โดนดอกเพราะจะทำให้กลีบดอกช้ำและร่วงเร็ว
- การให้ปุ๋ย ชวนชมเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยไม่มากนักเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยชวนชมมากนักเพราะจะทำให้ต้นชวนชมเน่าได้ ชวนชมต้นเล็ก ควรใส่ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูง ซึ่งจะบำรุงใบ (ธาตุไนโตรเจน N) เช่น 15-5-5 หรือสูตรเสมอ 15-15-15 ในปริมาณน้อยๆ ทุก 2 สัปดาห์ ประมาณ 1-2 เดือน เมื่อต้นโตเต็มที่พร้อมที่จะออกดอกจึงเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเร่งดอกคือตัวกลางจะสูงเป็นธาตุฟอสฟอรัสสูง (P) ได้แก่ สูตร 8-24-24 ทุกๆ 2 สัปดาห์ ประมาณ 1-2 เดือนชวนชมจะออกดอก หลังจากนั้นบำรุงต้นโดยให้ปุ๋ยสูตรเสมอเดือนละครั้ง หรือถ้าต้องการให้โขดใหญ่อาจจะเสริมธาตุอาหารต้วท้ายเยอะ ๆ คือธาตุโปรแตสเซียม (K) ได้แก่สูตร 0-0-60 และให้ธาตุอาหารเสริมประมาณ 3 เดือนครั้ง จะขอพูดถึงคุณสมบัติของปุ๋ยขี้ไก่ และขี้ค้างคาว เป็นปุ๋ยที่เหมาะสำหรับเลี้ยงชวนชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขี้ค้างคาวจะมีธาตุฟอสฟอรัสสูงมาก ๆ ใช้กับชวนชมแล้วจะบำรุงดิน บำรุงดอก ดอกดก ปุ๋ยขี้ค้างคาวจะหายาก และราคาแพง ปุ๋ยขี้ไก่ก็ดีไม่แพ้ขี้ค้างคาว แต่เมื่อเปียกน้ำแล้วจะส่งกลิ่นเหม็นพอสมควร ส่วนขี้วัวหาง่ายราคาถูก แต่เสียตรงที่จะมีหญ้าขึ้นมาที่ดินปลูก
- สำหรับชวนชมที่ติดฝัก (ดูเทคนิคการเขี่ยเกสรชวนชมให้ติดฝักได้) ควรเว้นระยะการให้ปุ๋ยให้ห่างขึ้นและลดปริมาณการให้ปุ๋ยให้น้อยลง น้ำให้ตามปกติคือควรรดน้ำตอนเช้าวันละครั้ง
- ถ้าชวนชมออกดอกไม่ควรรดน้ำที่ดอก จะทำให้ดอกร่วง และไม่สมบูรณ์ ควรรดน้ำที่โขดของชวนชม
- ถ้าจะพูดถึงดินปลูกชวนชมก็มีอยู่กันหลายสูตร แล้วแต่ท่านพร้อมจะใช้สูตรไหน ได้แก่
สูตรแรก ทุกอย่างอัตรา 1 ต่อ 1 เสมอกัน คือ ทราย--ใบไม้--แกลบผุ--ปุ๋ยคอกเก่า--ขุยมะพร้าว
สูตรที่สอง ทุกอย่างอัตรา 1 ต่อ 1 เช่นกัน คือ ทราย---ขี้เถ่าแกลบ---ปุ๋ยคอกเก่า---ขุยมะพร้าว---ใบก้ามปู
การปลูกชวนชม ดินที่เหมาะในการปลูกชวนชม คือเป็นดินที่โปร่งร่วนซุย มีการระบายน้ำได้ดีคล้ายดินทราย จึงเติมวัสดุปรุงดินต่างๆ เพิ่มลงไปในดินเพื่อให้มีความร่วนซุย เช่น ใบก้ามปู กาบมะพร้าวสับ เปลือกถั่วลิสง แกลบดิบ และทรายหยาบ ผสมปุ๋ยคอก
-เทคนิคการเลี้ยงให้ดอกดกๆการ เลี้ยงชวนชมให้ดอกดกและสวยงามนั้น ต้องเลี้ยงกลางแจ้งให้ได้รับแสงแดด 100 เพราะชอบแดดจัด รดน้ำวันละครั้ง การเตรียมดินสำหรับปลูกควรใช้ดินผสมใบก้ามปูหรือดินขุยไผ่ และมะพร้าวสับอย่างละเท่าๆ กันผสมกันให้ทั่ว ใช้มะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนเพื่อการระบายที่ดี แล้วบำรุงด้วยปุ๋ยคอกผสมมะพร้าวสับ อัตรา 2ต่อ1 ใส่หน้าดินเป็นระยะ ๆ การ ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มเพื่อให้ชวนชมออกดอก เมื่อต้นชวนชมปลูกมาได้สมบูรณ์เต็มที่กิ่งทุกกิ่งอ้วนสมบูรณ์ แข็งแรงถ้าไม่สมบูรณ์ก็ไม่ควรตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งเพื่อให้ออกดอกให้ตัดแต่งกิ่งไปตามรูปทรงของต้นไม้หรือจะ เป็นทรงกลมหรือดอกเห็ดก็ได้ ควรตัดกิ่งทุกกิ่งอย่าให้มียอดเล็กยอดน้อยและใบเหลืออยู่หลังจากตัดแต่ง เสร็จก็อด น้ำประมาณ 15-20 วันจะเริ่มเห็นตุ่มดอกโผล่ออกมาจากตากิ่งก็เริ่มให้น้ำปกติเพื่อป้องกันดอก ฝ่อและแห้ง แล้วบำรุงด้วยปุ๋ยเร่งดอกสูตร 18-24-24